Facultary Introduction Day

Participation

Joining this event is not possible anymore

About this event

Category
P.S.-activity
Organizer
Eerstejaars Introductie Commissie "EIK" 2019-2020
Date and time
Aug 30, 2019 09:00 - 17:00

De Introductiedag is de dag om actief kennis te maken met de opleiding Farmacie, haar studievereniging G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” en je toekomstige studiegenoten.

De Introductiedag vindt plaats op vrijdag 30 augustus 2019. Om 10:00 uur wordt je ontvangen met koffie en thee in de hal  van het UMCG aan de Antonius Deusinglaan 2 (3215.0001). Deze locatie ligt in het centrum van Groningen en is te bereiken via het openbaar vervoer. Vanaf het Centraal Station kan je lijn 5, lijn 3 of lijn 1 nemen en vervolgens uitstappen bij halte UMCG Noord.

Om 10:30 uur gaan we van start! Eerst zal er in de Faberzaal het een en ander over de studie Farmacie verteld worden. Ook zullen een aantal commissies en het bestuur van de studievereniging G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” zich voorstellen. Om 12:45 uur gaan we lunchen. Hierna krijg je een rondleiding op de faculteit, zodat je alvast bekend wordt met je toekomstige studieplek. Ook maak je tijdens de rondleiding je eerste farmaceutische (proef)practicum mee!

Aan het einde van de middag is er een borrel om de middag goed af te sluiten. ’s Avonds gaat elke groep bij zijn of haar P.S.-papa’s en/of mama’s thuis eten en ’s avonds zijn jullie allemaal welkom bij het themafeest "EIK is blessed with Oktoberfest".

Geef je op door te mailen naar board@psgroningen.nl !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Introduction Day is the day to get acquainted with the study Pharmacy, its study association G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” and your future fellow students.

The Introduction Day will take place on Friday the 30st of August 2019. At 10:00 AM you will be welcomed with coffee and tea in the hall of the UMCG at Antonius Deusinglaan 1 (3215.001)This location is in the center of Groningen and can be reached via public transport. From the Central Station, take bus line 1, 3 or 5 and get off at the ‘UMCG Noord’ stop.

At 10:30 AM the event will start! First there will be a few talks about the study Pharmacy in the Faberzaal. The board of the study association G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” will introduce themselves and they will also introduce a few committees.

At 12:45 PM there will be a lunch. After this you will be given a tour of the faculty, so that you become familiar with your future study location. Also, you can take your first pharmaceutical practical during the tour!

In the afternoon there is a social drink to finish off the day with a drink. In the evening, each group will eat at the home of their P.S.-mums and/or –dads. In the evening you are all welcome at the themed party: "Eik is blessed with Oktoberfest"!

Sign up by mailing to board@psgroningen.nl !

Participants

Please login to view all participants