Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging

KNPSV_site_foto.jpg


De K.N.P.S.V. is de Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging die alle Nederlandse farmaciestudenten en studenten bio-farmaceutische wetenschappen vertegenwoordigt. Als lid van G.F.S.V. "Pharmaciae Sacrum" ben je automatisch lid van de K.N.P.S.V. en dit brengt nog meer mogelijkheden met zich mee!

De K.N.P.S.V. is de landelijke farmaceutische studentenvereniging, wat betekent dat niet alleen de leden van G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” lid zijn van de K.N.P.S.V., maar ook de leden van L.P.S.V. „Aesculapius” en U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”. Elk jaar komt het bestuur uit Groningen, Leiden of Utrecht en dit jaar is het bestuur gevestigd in Groningen. Via de K.N.P.S.V. kom je dus ook in contact met farmaciestudenten uit andere steden.

Naast de verbinding met en tussen de farmaciestudenten onderhoudt de K.N.P.S.V. ook contact met beroepsverenigingen zoals de KNMP, de VJA, de NIA, de VAZA en de NVZA. Door de banden met deze verschillende verenigingen binnen de farmaceutische wereld kun je je al vroeg in je studententijd oriënteren in het beroepsveld en dit biedt perspectieven voor de toekomst. In samenwerking met de beroepsverenigingen heeft de K.N.P.S.V. een speciaal project opgezet, namelijk de snuffelstage. Je kunt dan een dag meelopen in een openbare apotheek, ziekenhuisapotheek of in de farmaceutische industrie, zodat je kunt proeven aan het soort werk dat binnen dat bedrijf of die bedrijfstak wordt gedaan.

Naast het contact met medestudenten in Nederland en de beroepsverenigingen, kan de K.N.P.S.V. je in contact brengen met internationale farmaciestudenten. De K.N.P.S.V. is namelijk lid van de European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) en International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF). Zowel EPSA als IPSF organiseert een (half) jaarlijks congres waarop een week lang wordt vergaderd, gefeest, kennisgemaakt met andere culturen en de stad bezichtigd. Deze congressen zijn erg gezellig en leerzaam en elk jaar is Nederland goed vertegenwoordigd. Hiernaast worden vanuit deze verenigingen het ‘NK baliegesprekken’ en het ‘student exchange program’ (SEP) geïmplementeerd. Al onze leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van EPSA en IPSF. Tenslotte is er het stageprogramma van EPSA, het individual mobility project (IMP). Hiermee kunnen masterstudenten of net afgestudeerde een betaalde stage, gedurende 2 tot 12 maanden, volgen in het buitenland.  

Naast de activiteiten die “Pharmaciae Sacrum” organiseert heeft de K.N.P.S.V. zelf ook een aantal activiteiten. Hier komen farmaciestudenten vanuit alle drie de steden samen. Om dit alles te organiseren heeft de K.N.P.S.V. een aantal commissies die worden gevormd door leden uit de drie steden. Zo is er een commissie die het jaarlijkse Congres van de K.N.P.S.V. organiseert. De internationale commissie (IC) organiseert onder andere internationale avonden en een uitwisseling met een studenten uit een ander land (TWIN). Hiernaast organiseert de Toekomst- en Opleidings Perspectieven (TOP) activiteiten ter voorbereiding op je toekomst. Tenslotte organiseert de Benefietcommissie activiteiten om iets terug te doen voor de maatschappij. De invulling van de activiteiten wordt ieder jaar zelf ingevuld door de commissie, zoals dit jaar de Vampire Cup. Andere activiteiten zijn de beroependag, de eerstejaarsactiviteit en de sportdag.

Als laatste heeft de K.N.P.S.V. nog een verenigingsblad, de Folia Pharmaceutica. Dit blad, dat je waarschijnlijk al een keer hebt ontvangen, bevat wetenschappelijke artikelen, verslagen van activiteiten, foto’s en andere interessante stukken.

De K.N.P.S.V. kan dus veel voor je betekenen en als je geïnteresseerd bent, spreek het bestuur aan (op feestjes, borrels of andere activiteiten), mail ons, of kijk op de site www.knpsv.nl.

K.N.P.S.V.-bestuur 2018-2019


Elvira den HertogVoorzitter
Inge FlierSecretaris
Ellen van der MeerPenningmeester
Bram WagnerCommissaris Buitenland
Eline TielenCommissaris algemene zaken     

Onze sponsoren