Kascommissie

Nieuwe_Kascommissiefoto.jpg


​De Kascommissie bestaat uit de twee oud-quaestoren van voorgaande besturen. Ze ondersteunen de quaestor van het huidige bestuur en houden toezicht op alle financiële zaken binnen de vereniging. De Kascommissie wisselt op de  jaarvergadering. 

Kascommissie 2016-2017

Mike Koops (2010) Praeses
Tamarah Mossel (2011) Ab-actis

Onze sponsoren