Reglementencommissie


​De Reglementencommissie bestaat uit de praeses van het bestuur en de twee oud-praesides van voorgaande besturen. Ze zien erop toe dat alles gebeurt volgens de statuten en reglementen van de vereniging. De statuten staan vast en hier mag nimmer van afgeweken worden. De reglementen vormen hierop een aanvulling en slechts bij hoge uitzondering is afwijking hiervan mogelijk.

Reglementencommissie 2018-2019

Merel Evers (2011) Assessor I
Keri Mangnus (2011) Assessor II
Laura ten Broek (2014) Assessor III

Onze sponsoren