Almanakcommissie

Algemene_afbeelding.jpg


Ieder jaar wordt er door de Almanakcommissie een almanak gemaakt. Dit is het jaarboek van de vereninging waarin alle leden, ereleden, genootschappen en vakgroepen te vinden zijn. Alle activiteiten van dat jaar worden belicht met foto's en er staan een aantal redactionele stukken in, die gerelateerd zijn aan het thema. De almanak wordt gemaakt met het programma Indesign. De Almanakcommissie wordt op de maart ALV geïnstalleerd en bestaat uit 6 personen.

E-mail: almanak@psgroningen.nl

Almanakcommissie 2017-2018

Jan Appelo (2015) Praeses
Mirte Woerdenbag (2015) Ab-actis
Bjorn van der Weide (2014) Quaestor
Charlotte Mittendorff (2016) Assessor I
Thirsa Lohuis (2016) Assessor II
Geeske Grit (2016) Assessor III

Onze sponsoren