General Members' Meeting (ALV)

Participation

Joining this event is not possible anymore

About this event

Category
P.S.-activity
Date and time
Oct 22, 2019 18:30 - 23:00
Location
Boeringzaal

General Members' Meeting (ALV)

On Tuesday the 22nd of October the General Members’ Meeting (ALV) of G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” will take place in the Boeringzaal. The doors are open from 6pm with coffee and tea and at 6.30 pm the ALV will start. During the ALV different committees will be installed and there will be discussed some important issues. Furthermore, the first years bull will be given during the ALV!

If you want the documents of the General Members´ Meeting on paper, you can register for the activity and we will copy them for you. We will have them ready for you at our boardroom or otherwise take them with us to the ALV. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op dinsdag 22 oktober zal de Algemene Ledenvergadering der G.F.S.V. "Pharmaciae Sacrum" plaatsvinden in de Boeringzaal. Vanaf 18:00 uur is er inloop met koffie en thee en om 18:30 uur zal de ALV beginnen. Tijdens de oktober ALV zullen verschillende commissies geïnstalleerd worden en zullen er andere belangrijke zaken worden besproken. Ook zullen de eerstejaars bullen uitgereikt worden tijdens deze ALV!

Als je de documenten van de Algemene Ledenvergadering op papier wenst te hebben kun je je aanmelden voor de activiteit, dan zullen wij ze voor je uitprinten. We zullen ze vervolgens op het hok klaarleggen of anders meenemen naar de ALV. 

Participants

Please login to view all participants