First-year Career Day

Over dit evenement

Categorie
P.S.-activiteit
Organisator
The 137th board of G.F.S.V. "Pharmaciae Sacrum"
Datum en tijd
28 feb. 2019 13:00 - 17:00

First-year Career Day

On Thursday the 28th of February the First-year Career Day takes place. This afternoon is mandatory for first-year Pharmacy students and will be held from 13:00h until 17:00h in room 3111.0105 en 3216.0062. To give you insight in a few professional opportunities there are different pharmacists invited. Among them are a public pharmacist, a hospital pharmacist, an industrial pharmacist, a pharmacist in research, a lecturer Pharmacy and a pharmacist from marketing and sales

See you then!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op donderdag 28 februari is de Eerstejaars Beroepenmiddag. Deze middag is verplicht voor eerstejaars en zal duren van 13:00 tot 17:00 uur. In lokaal 3111.0105 en 3216.0062 zullen sprekers vertellen over hun vakgebied. Om jullie inzicht te geven in een aantal beroepsmogelijkheden komen er een openbaar apotheker, een ziekenhuisapotheker, een industrieel apotheker, een farmaceut uit het onderzoek, een docent farmacie en een apotheker vanuit marketing en sales spreken.

Tot dan!

Onze sponsoren