General Members’ Meeting (ALV)

About this event

Category
P.S.-activity
Organizer
The 137th board of G.F.S.V. "Pharmaciae Sacrum"
Date and time
Mar 26, 2019 18:30 - 23:00

General Members’ Meeting (ALV)

On Tuesday the 26th of March the third General Members’ Meeting (ALV) of G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” will take place in the Boeringzaal. The board will make different announcements and different committees will be discharged and installed. The doors are open from 6pm with coffee and tea and at 6.30 pm the ALV will start. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op dinsdag 26 maart zal de derde Algemene Ledenvergadering van dit jaar plaatsvinden in de Boeringzaal. Het bestuur zal verschillende mededelingen doen en er worden diverse commissies gedechargeerd en geïnstalleerd. Vanaf 18:00 uur zal er inloop zijn met thee en koffie. Om 18:30 uur zal de ALV aanvangen.