General Members’ Meeting (ALV)

About this event

Category
P.S.-activity
Organizer
The 137th board of G.F.S.V. "Pharmaciae Sacrum"
Date and time
Jan 29, 2019 18:30 - 23:00

General Members’ Meeting (ALV)

On Tuesday the 29th of January the second General Members’ Meeting (ALV) of G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” will take place in the Boeringzaal. During this meeting the board will make different announcements and the treasurer will present the half-yearly budget and the balance per the 31st of December 2018. The doors are open from 6pm with coffee and tea and at 6.30 pm the ALV will start. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op dinsdag 29 januari zal de tweede Algemene Ledenvergadering van dit jaar plaatsvinden in de Boeringzaal. Het bestuur zal verschillende mededelingen doen en de quaestor van het bestuur zal de halfjaarlijkse begroting en de balans per 31 december 2018 presenteren. Vanaf 18:00 uur zal er inloop zijn met thee en koffie. Om 18:30 uur zal de ALV aanvangen.