Vertrouwenspersoon

Algemene_afbeelding.jpg

P.S. heeft veel leden die veel betekenen voor de vereniging. Ondanks dat de samenwerking tussen het bestuur en haar leden of commissies vaak goed verloopt, kunnen er situaties optreden waarbij er een conflict ontstaat tussen deze twee partijen. De vertrouwenspersoon is iemand uit de Reglementen-, Archief- of Kascommissie, waarbij leden terecht kunnen op het moment dat er een conflict is met het bestuur. Wie de desbetreffende leden als vertrouwenspersoon willen is aan henzelf. Ze hebben de keuze uit alle drie de commissies. De vertrouwenspersoon zal de bemiddelaar zijn tijdens het conflict. 

De volgende personen zijn de vertrouwenspersonen:

Reglementencommissie:

Archiefcommissie

Kascommissie


Onze sponsoren