Vaandel

Vaandel.jpg

In het studiejaar 1987-1988 werd het vaandel vervaardigd. Bij het ontwerpen van het vaandel legde men zich één belangrijke beperking op: het vaandel mocht niet te verwarren zijn met een ander vaandel! Dit is gedaan door een aantal facetten die betrekking hebben op Pharmaciae Sacrum in het vaandel te combineren.

Allereerst is P.S. een Groningse vereniging. Op het vaandel is dit als volgt terug te zien: de stad Groningen heeft sinds 1819 een officieel wapen, namelijk ‘een schild van goud, beladen met een dubbele zwarte arend, met uitgespreide vleugelen en poten, hebbende op de eigen borst een schildje van zilver, beladen met een groene dwarsbalk’. Dit wapen is in het vaandel van P.S. overduidelijk te zien. Máár, bij ons vaandel is de ene helft van de tweekoppige adelaar vervangen door een aesculaap (verwijzing naar de god van de geneeskunst), als symbool voor de farmacie. Ook het wapen van Pharmaciae Sacrum zélf komt terug in het vaandel, in tekstuele vorm wel te verstaan. En zo komt de officiële verenigingsnaam: Groningse Farmaceutische Studenten Vereniging "Pharmaciae Sacrum" in al haar facetten tot uiting op ons vaandel.
Op het vaandel zijn daarbij vier kleuren waar te nemen. Als eerder genoemd is het schildje dat de adelaar draagt wit met een groene dwarsbalk. Wit staat voor reinheid, zuiverheid. Groen voor water en zee. Groen en wit zijn de Groningse kleuren. Verder kenmerkt het vaandel zich door haar mooie diepblauwe kleur: blauw staat voor rust, vrede, lucht en hemel. De adelaar en tekst zijn vervaardigd van gouddraad en -koord, goud/geel staat voor rijkdom, overvloed en bodemschatten. Geel en blauw zijn de kleuren van Pharmaciae Sacrum, u heeft zojuist kunnen lezen waarom.

In 1987-1988 is er een gedicht gemaakt voor het vaandel door de toenmalige voorzitter van Pharmaciae Sacrum, Jacques van Rossum:

Oh, gij artistiek kunstwerk
Gij staat stevig, gij staat sterk
Gij zijt van goud geweven
Hoog en lang zult gij voortleven

De Vaandeldragers der G.F.S.V. "Pharmaciae Sacrum":

1987-1988   Dick Verbrugge
1988-1990   Ard van der Meij
1990-1992   Tjibbe Bottema
1992-1994   Huub Pollman
1994-1996   Alexander Nap
1996-1997   Sjoerd Weikamp
1997-1998   Rutger de Vries
1998-1999   Gijs Hubben
1999-2000   André Rijkeboer
2000-2001   Jouk Snoek
2001-2002   Matthijs van Luin
2002-2003   Pieter Burgert
2003-2004   Peter Brummelhuis
2004-2005   Volkert de Bot
2005-2006   Arjen Wolterink
2006-2007   Jelte Meulenaar
2007-2008   Jelmer Faber
2008-2009   Bart Poolman
2009-2010   Kristian Pool
2010-2011   Piter Oosterhof
2011-2012   Joost Masselink
2012-2013   Sven de Krou
2013-2014   Rogier Hilbers
2014-2015   Rob van de Velde
2015-2016   Ivo Schueler
2016-2017   Tristan Snoei

Onze sponsoren