Vaandel

Vaandel.jpg

In het studiejaar 1987-1988 werd het vaandel vervaardigd. Bij het ontwerpen van het vaandel legde men zich één belangrijke beperking op: het vaandel mocht niet te verwarren zijn met een ander vaandel! Dit is gedaan door een aantal facetten die betrekking hebben op Pharmaciae Sacrum in het vaandel te combineren.

Allereerst is P.S. een Groningse vereniging. Op het vaandel is dit als volgt terug te zien: de stad Groningen heeft sinds 1819 een officieel wapen, namelijk ‘een schild van goud, beladen met een dubbele zwarte arend, met uitgespreide vleugelen en poten, hebbende op de eigen borst een schildje van zilver, beladen met een groene dwarsbalk’. Dit wapen is in het vaandel van P.S. overduidelijk te zien. Máár, bij ons vaandel is de ene helft van de tweekoppige adelaar vervangen door een aesculaap (verwijzing naar de god van de geneeskunst), als symbool voor de farmacie. Ook het wapen van Pharmaciae Sacrum zélf komt terug in het vaandel, in tekstuele vorm wel te verstaan. En zo komt de officiële verenigingsnaam: Groningse Farmaceutische Studenten Vereniging "Pharmaciae Sacrum" in al haar facetten tot uiting op ons vaandel.

Op het vaandel zijn daarbij vier kleuren waar te nemen. Als eerder genoemd is het schildje dat de adelaar draagt wit met een groene dwarsbalk. Wit staat voor reinheid, zuiverheid. Groen voor water en zee. Groen en wit zijn de Groningse kleuren. Verder kenmerkt het vaandel zich door haar mooie diepblauwe kleur: blauw staat voor rust, vrede, lucht en hemel. De adelaar en tekst zijn vervaardigd van gouddraad en -koord, goud/geel staat voor rijkdom, overvloed en bodemschatten. Geel en blauw zijn de kleuren van Pharmaciae Sacrum, u heeft zojuist kunnen lezen waarom.


In 1987-1988 is er een gedicht gemaakt voor het vaandel door de toenmalige voorzitter van Pharmaciae Sacrum, Jacques van Rossum:

Oh, gij artistiek kunstwerk

Gij staat stevig, gij staat sterk

Gij zijt van goud geweven

Hoog en lang zult gij voortleven


De Vaandeldragers der G.F.S.V. "Pharmaciae Sacrum":

1987-1988   Dick Verbrugge

1988-1990   Ard van der Meij

1990-1992   Tjibbe Bottema

1992-1994   Huub Pollman

1994-1996   Alexander Nap

1996-1997   Sjoerd Weikamp

1997-1998   Rutger de Vries

1998-1999   Gijs Hubben

1999-2000   André Rijkeboer

2000-2001   Jouk Snoek

2001-2002   Matthijs van Luin

2002-2003   Pieter Burgert

2003-2004   Peter Brummelhuis

2004-2005   Volkert de Bot

2005-2006   Arjen Wolterink

2006-2007   Jelte Meulenaar

2007-2008   Jelmer Faber

2008-2009   Bart Poolman

2009-2010   Kristian Pool

2010-2011   Piter Oosterhof

2011-2012   Joost Masselink

2012-2013   Sven de Krou

2013-2014   Rogier Hilbers

2014-2015   Rob van de Velde

2015-2016   Ivo Schueler

2016-2017   Tristan Snoei

2017-2018   Richard Lantink

2018-2019   Marc Joosten

2019-2020   Luke van der Koog

Onze sponsoren