Vertrouwenspersoon

Algemene_afbeelding.jpg

P.S. heeft veel commissies die goed werk leveren voor de vereniging. Ondanks dat de samenwerking tussen het bestuur en de commissies vaak goed verloopt, kunnen er situaties optreden waarbij er een conflict ontstaat tussen deze twee partijen. De vertrouwenspersoon is iemand uit de Reglementen-, Archief- of Kascommissie, waarbij de commissies terecht kunnen op het moment dat er een conflict is met het bestuur. Wie de commissies als vertrouwenspersoon willen is aan henzelf. Ze hebben de keuze uit alle drie de commissies. De vertrouwenspersoon zal de bemiddelaar zijn tussen het bestuur en de commissie. 

De volgende personen zijn de vertrouwenspersonen:

Reglementencommissie:

Archiefcommissie

Kascommissie


Onze sponsoren