Lidmaatschap

Algemene_afbeelding.jpg


Pharmaciae Sacrum wil graag haar band met afgestudeerde leden behouden en biedt daarom het alumnuslidmaatschap aan. Alumni, ook wel oud-leden, van Pharmaciae Sacrum hebben op deze manier de mogelijkheid betrokken te blijven bij de vereniging.

Voor € 30,- per jaar ontvangen alumni viermaal per jaar het Foliolum en behouden het recht om de maandelijkse borrels te bezoeken. Daarnaast mogen alumni alle namens de vereniging georganiseerde symposia (tegen gereduceerd tarief) bijwonen. Ook zijn zij welkom op het tijdens de Dies Natalis gehouden galabal en de culturele avond. Speciaal voor alumni wordt er iedere tweeënhalf jaar een Alumnidag georganiseerd. Hier wordt een deel van de alumnicontributie voor gereserveerd. Voor alle overige activiteiten en de Algemene Leden Vergadering kunnen alumni worden uitgenodigd door het bestuur.
​Daarnaast is het lidmaatschap uitgebreid met een mogelijkheid tot het gratis plaatsen van vacatures op het Stage en Banenforum voor openbaar apothekers, dit geldt dus niet voor alumni werkzaam in de industrie of werving en selectie.

Onze sponsoren