Alumnidag

Algemene_afbeelding.jpg


Eens in de 2,5 jaar wordt er een dag georganiseerd alleen voor alumni van de vereniging: de Alumnidag. Deze dag wordt tijdens het Lustrum een Reünistendag genoemd, omdat andere afgestudeerden hier dan ook welkom zijn. Deze dagen worden georganiseerd door de Alumnicommissie, een commissie waar iedere alumnus zitting in kan nemen. De Reünistendag zal plaatsvinden op zaterdag 18 februari 2017. Wanneer hier meer informatie over bekend is, zal deze pagina worden bijgewerkt.

Onze sponsoren