Promovendus (Apotheker- of arts-onderzoeker) Radboudumc

Vacature promovendus (Apotheker- of arts-onderzoeker) Radboudumc


 1. Functieomschrijving

Voor een onderzoeksproject zoeken wij een enthousiaste collega (onderzoeker in opleiding), met affiniteit voor de behandeling van infectieziekten. Je ambitie is om te gaan promoveren.

Dit promotieonderzoek beoogt bij te dragen aan optimalisatie van de antibiotische behandeling van Staphylococcus aureus bacteriëmie, middels een randomized controlled trial in meerdere Nederlandse ziekenhuizen. In Nederland hebben jaarlijks ongeveer 3000 patiënten een  Staphylococcus aureus bacteriëmie waarvan  10-20% overlijdt. De eerste keus behandeling, het antibioticum flucloxacilline, wordt in 15-20% van de gevallen gestaakt door bijwerkingen en in ruim 5% niet gestart vanwege een allergie. In deze multi-center studie willen we uitzoeken of het antibioticum cefazoline net zo effectief is als flucloxacilline, maar mogelijk minder bijwerkingen geeft. Bij dit onderzoek wordt samengewerkt met internist-infectiologen, ziekenhuisapothekers en artsen-microbioloog uit verschillende Nederlandse ziekenhuizen.

In deze functie als onderzoeker in opleiding (arts-onderzoeker of apotheker-onderzoeker) trek je de kar van deze multicenter studie, inclusief 2 substudies (farmacokinetiek en resistentie). In samenwerking met het onderzoeksteam schrijf je de protocollen en verzorg je uitleg en training in de verschillende centra. Je houdt overzicht over de voortgang van de studie en onderhoudt contacten met de verschillende ziekenhuizen om de kwaliteit en de voortgang van de studie te waarborgen. Je dagelijkse begeleidingsteam bestaat uit twee ziekenhuisapothekers-klinisch farmacologen en twee internist-infectiologen. In overleg zijn er mogelijkheden om naast dit onderzoek ook klinische of onderwijstaken te verrichten.

De beoogde startdatum is 1 januari 2023. Je wordt opgeleid tot onderzoeker en je werk leidt tot wetenschappelijke publicaties en een proefschrift.

2. Taken en verantwoordelijkheden

 • Je verdiept je in de infectieziekten en de farmacologie van antibiotica
 • Je schrijft wetenschappelijke publicaties en presenteert je bevindingen op symposia en congressen
 • Je schrijft wetenschappelijke onderzoeksprotocollen
 • Je coördineert de studies en onderhoudt contact met de verschillende centra
 • Je geeft scholing aan artsen, apothekers, verpleegkundigen en lokale research teams

3. Profiel

 • Afgestudeerd als apotheker of arts of diploma binnenkort te ontvangen
 • Je kunt goed netwerken
 • Ambitieus
 • Leergierig
 • Analytisch sterk
 • Flexibel
 • Communicatief vaardig
 • Gestructureerd
 • Ervaring met wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit (co-) auteurschap van een wetenschappelijk artikel strekt tot aanbeveling
 • Je kan goed overzicht houden en projecten tot een goed einde brengen

4. Organisatie

De afdelingen Apotheek en Interne Geneeskunde van het Radboudumc werken binnen het Radboud Centrum voor Infectieziekten (RCI) nauw samen in zowel de patiëntenzorg als onderzoek. Deze multidisciplinaire samenwerking uit zich in dagelijkse overleggen over (academische) casuïstiek, gezamenlijke projecten om de dagelijkse zorg te verbeteren, en verschillende onderzoeksprojecten. Hierbij wordt kennis over zowel de patiënt, de infectieziekte als de klinische farmacologie van de behandeling gecombineerd met als doel iedere patiënt zo goed mogelijk te behandelen. Dit onderzoek wordt in gezamenlijkheid geleid vanuit de Apotheek (onderzoeksgroep ‘Farmacologie van antimicrobiële en antischimmel middelen’) en de Interne Geneeskunde. Bij beide afdelingen zijn verschillende hoogleraren, senior onderzoekers en promovendi werkzaam.

5. Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een afwisselende en uitdagende baan in een prettig en enthousiast multidisciplinair team van zowel de Apotheek als de Interne Geneeskunde van het Radboudumc. Wij bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Je zal worden aangesteld bij de apotheek en het salaris is conform de CAO UMC voor onderzoekers in opleiding. Naast goede arbeidsvoorwaarden hechten wij waarde aan de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van onze medewerkers en investeren daarom doorlopend in opleidingen voor onze medewerkers.

6. Opmerkingen en contactinformatie

Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met dr. Nynke Jager, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, tel 06 25001831 of nynke.jager@radboudumc.nl of dr. Ilse Kouijzer, internist-infectioloog tel 06 29690107 of ilse.kouijzer@radboudumc.nl.

7. Solliciteren

Mogelijk tot 3 oktober 2022, zie Vacature - Promovendus 'Optimalisatie antibiotische behandeling Staphylococcus aureus bacteriemie' - Radboudumc.


Geplaatst op: 13-09-2022