PC student member

Deadline verlengd! Vacature voor nieuwe studentleden opleidingscommissie Farmacie/MPS

Beste studenten van Farmacie/MPS,

De opleidingscommissie is opzoek naar nieuwe leden en iedere student van Farmacie en MPS kan zich hiervoor aanmelden!

De meeste van jullie zullen al hebben gehoord van de opleidingscommissie. De opleidingscommissie bestaat uit 7 personeelsleden en 7 studenten van Farmacie en MPS. De opleidingscommissie vervult een belangrijke rol voor de opleiding. Als lid van de opleidingscommisie zal je onder andere advies uitbrengen over de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en beoordelen hoe deze regeling geïmplementeerd in het onderwijs. Daarbij zal je adviezen formuleren over verschillende zaken die met het onderwijs te maken hebben. Je zal bijvoorbeeld discussiëren over veranderingen in het curriculum en er wordt gekeken naar de vak evaluaties, zodat een vak kan worden verbetert. Om deze redenen speelt de opleidingscommissie een grote rol in het verbeteren van de kwaliteit van de bachelor Pharmacy en de masters MPS en Farmacie.

De opleidingscommissie vergadert 7 keer per jaar en een vergadering duurt twee uur. Soms zal je worden gevraagd om wat kleine dingen voor de vergadering voor te bereiden, maar deze voorbereiding neemt nooit veel tijd in beslag. De vergaderingen zijn in het Engels. De aanstelling die je krijgt is voor een heel jaar en verlenging is mogelijk. Niet alleen staat het goed op je CV om onderdeel te zijn van een opleidingscommissie, je zal ook een financiële vergoeding ontvangen voor elke vergadering die je bijwoont.

Als lid van de opleidingscommissie ben je enthousiast over je studie en ben je bereid om ook namens andere studenten te spreken. Daarbij ben je comfortabel in de Engelse taal en ben je bereid om een verschil te maken en om de opleidingen te verbeteren. Tot slot ben je in staat om een college of twee te missen om de vergaderingen bij te wonen, zodat je jouw standpunt kan toevoegen aan de discussie.

Geïnteresseerd? Stuur je CV + motivatie (max 1 A4) naar pcapplications.mpspharm@gmail.com voor zondag 19 juni. Voel je vrij om ons ook te contacteren als er vragen zijn. Wij zullen alle vragen zo snel mogelijk beantwoorden!

Met vriendelijke groet,

Bas, Emma, Evi, Lamys, Laura, Malou en Sharon (huidige studentenfractie)


Deadline extended! Vacancy for new student members of the Pharmacy/MPS Program Committee
Dear students from Pharmacy/MPS,

The Programme Committee is looking for new members, meaning students from Pharmacy and MPS can apply!

Most of you have probably heard from the Programme Committee before. The Programme Committee consists of 7 staff members and 7 students from both MPS and pharmacy. The committee is important as it has many different duties regarding the education of our students. As a member of the Programme Committee, you will advise on the teaching and examination regulations (TER) and asses how they are implemented. Moreover, you will advise on different things related to education. You will, for example, discuss certain curriculum changes and you will look at the course evaluations to see how a course can be improved. Therefore, the Programme Committee has an important role in improving the quality of both the Pharmacy and the MPS programme.

What does this practically entail? The Programme Committee comes together 7 times a year for around 2 hours. Sometimes you will be asked to prepare minor things before the meeting, but this preparation does not take much time. Your appointment to the committee will last the whole year, with the possibility to continue for another year. Being a member of the Programme Committee looks good on your CV. Additionally, students will get a monetary compensation for each meeting they are able to attend.

As a member of the Programme Committee, you should be enthusiastic about your fellow students, you are willing to make a difference and help to improve the programme. You are willing to miss a lecture or two to attend the meetings and you can speak up and add your view to the discussions.

Interested? Please send a CV + motivation letter (max 1 A4) to pcapplications.mpspharm@gmail.com before the 19th of June. Please also contact us if you have any questions. We will answer all the questions as soon as we can!

Kind regards,

Bas, Emma, Evi, Lamys, Laura, Malou and Sharon (current student fraction


Geplaatst op: 13-06-2022