KWR - Onderzoek medicijninzameling

Student gezocht voor tellen en sorteren van medicatie 

Achtergrond
Vanuit het KWR Water Research Institute (https://www.kwrwater.nl/) doen wij onderzoek naar het stimuleren van het inleveren van ongebruikte medicijnen bij apotheken. Het doel hierbij is om minder medicijnresten in het afvalwater terecht te laten komen, vanwege de negatieve effecten op het milieu en het water. Dit onderzoek is deel van de Kennisimpuls Waterkwaliteit, een programma gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit (https://www.kennisimpulswaterkwaliteit.nl/nl). Wij haken aan bij initiatieven in Groningen door samen te werken met Medischoon, de Groninger Apotheken Vereniging en het waterschap Noorderzijlvest. 

Doel pilotinterventie
Wij gaan in april dit jaar een pilotinterventie uitvoeren, om te achterhalen hoe we klanten van een apotheek door middel van gedragsveranderingstechnieken kunnen stimuleren om hun ongebruikte medicijnen in te leveren. Dit doen wij door bij zes verschillende apotheken in Noord-Nederland verschillende vormen van informatie aan te bieden. Om te onderzoeken of de gedragsveranderingstechnieken effectief zijn in het stimuleren van het inleveren van ongebruikte medicijnen, is de belangrijkste uitkomstmaat het aantal ingeleverde medicijnen per apotheek. 

De opdracht
Wij zijn op zoek naar een farmaciestudent die de ingeleverde medicijnen wil wegen, tellen en sorteren naar type medicatie. 

Wat levert het op?
De totale vergoeding voor deze opdracht bedraagt €275, - (voor 1 week, 40 uur, werk). Tijdens deze opdracht leer je veel over wat er speelt bij verschillende apotheken, en over medicijninzameling. 

Wanneer?
De pilotinterventie zal plaatsvinden in de derde week van april, mits dit past binnen de Covid richtlijnen. We zullen één voormeting (begin april) en meerdere nametingen doen: direct na de interventie, na 1 maand en na 4 maanden. Je zal dus worden gevraagd om vier keer de ingeleverde medicatie te tellen en sorteren: in april, mei, juni en september. In totaal is dit zo’n 40 uur werk. 

Geïnteresseerd in deze opdracht?
Heb je vragen of ben je geïnteresseerd om deze opdracht uit te voeren? Neem contact op met Stefanie Salmon via:

Stefanie.salmon@kwrwater.nl of 06-21801368

Mocht je interesse hebben om hier een grotere (stage/onderzoeks)opdracht van te maken, dan kan dat, laat het dan weten bij je aanmelding.


Geplaatst op: 19-01-2021