Stage KWR - Onderzoek medicijninzameling

Stage KWR – Onderzoek medicijninzameling

Achtergrond
Vanuit het KWR Water Research Institute (https://www.kwrwater.nl/) doen wij onderzoek naar het stimuleren van het inleveren van ongebruikte medicijnen bij apotheken. Het doel hierbij is om minder medicijnresten in het afvalwater terecht te laten komen, vanwege de negatieve effecten op het milieu en het water. Dit onderzoek is deel van de Kennisimpuls Waterkwaliteit, een programma gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit (https://www.kennisimpulswaterkwaliteit.nl/nl). Wij haken aan bij initiatieven in Groningen door samen te werken met Medischoon, de Groninger Apotheken Vereniging en het waterschap Noorderzijlvest.

Doel pilotinterventie
Wij gaan in oktober dit jaar een pilotinterventie uitvoeren, om te achterhalen hoe we klanten van een apotheek door middel van gedragsveranderingstechnieken kunnen stimuleren om hun ongebruikte medicijnen in te leveren. Dit doen wij door bij verschillende apotheken in Noord-Nederland verschillende vormen van informatie aan te bieden. Om te onderzoeken of de gedragsveranderingstechnieken effectief zijn in het stimuleren van het inleveren van ongebruikte medicijnen, is de belangrijkste uitkomstmaat het aantal ingeleverde medicijnen per apotheek.

De stageopdracht
Wij zijn op zoek naar farmaciestudenten die de ingeleverde medicijnen willen wegen, tellen en sorteren naar type medicatie. Deze opdracht kan worden uitgebreid tot een grotere stage/ afstudeeropdracht, wanneer je ook de effectiviteit van de gedragsveranderingstechnieken op het inzamelen van ongebruikte medicijnen wil onderzoeken. Je zou aan onze pilot ook je eigen onderzoeksvraag kunnen toevoegen (mits deze past binnen de pilot uiteraard). Als je interesse hebt in deze opdracht, geef dan ook aan waar je voorkeur naar uitgaat: (I) alleen het uitzoeken van de medicatie of (II) een grotere stageopdracht.

Wat levert het op?
De stagevergoeding bedraagt, afhankelijk van het aantal uur per week, €275,- per maand (bij 40 uur per week). Tijdens deze stage leer je veel over wat er speelt bij verschillende apotheken, over medicijninzameling, en eventueel over therapietrouw, door te achterhalen welke medicatie klanten inleveren (en waarom). Daarnaast maak je ook kennis met het werken bij een onderzoeksinstituut en draai je mee met teamvergaderingen, kan je inhoudelijke presentaties bijwonen en maak je kennis met leuke collega’s.

Wanneer?
De pilotinterventie zal plaatsvinden tijdens de Week van Ons Water in oktober dit jaar (https://www.onswater.nl/onderwerpen/week-van-ons-water). We zullen een voormeting en meerdere nametingen doen (direct na de interventie, na 1 maand en na 3 maanden). Beschikbaarheid vanaf oktober heeft de voorkeur, maar is geen vereiste, gezien de medicatie in tonnen zal worden opgeslagen. In verband met Covid-19 werken wij voornamelijk op afstand vanuit huis, wij vragen de stagiair waar dat kan hetzelfde te doen.

Geïnteresseerd in deze opdracht?
Heb je vragen of ben je geïnteresseerd om deze opdracht uit te voeren? Neem contact op met Stefanie Salmon via:

Stefanie.salmon@kwrwater.nl of 06-21801368


Geplaatst op: 17-09-2020