Vakantiewerk Ommelander Ziekenhuis Groningen

Vacature post bachelor farmaciestudent (36 uur/week) ziekenhuisapotheek Ommelander Ziekenhuis Groningen ( per direct voor 1-2 maanden)

Ter voorbereiding van een pilot Voor toediening gereed maken van parenteralia op de verpleegafdeling zijn wij de komende weken op zoek naar een post bachelor farmaciestudent de ziekenhuisapotheek van het Ommelander Ziekenhuis Groningen.

Veel incidenten in de zorg zijn gerelateerd aan medicatie, de meeste medicatiefouten worden gemeld bij het klaarmaken en toedienen van parenterale geneesmiddelen.

Onder ‘voor toediening gereed maken’ (VTGM) van geneesmiddelen verstaan we het bewerken van een geneesmiddel voordat deze aan de patiënt kan worden toegediend. Met ‘parenteralia’ worden geneesmiddelen bedoeld, die via een infuus of injectie worden toegediend.

VTGM wordt in het Ommelander Ziekenhuis Groningen voornamelijk uitgevoerd door verpleegkundigen. Bij VTGM kunnen fouten worden gemaakt. Daarnaast is het nemen van hygiënische voorzorgmaatregelen een belangrijk onderwerp bij het klaarmaken en toedienen van parenteralia, waar niet altijd zorgvuldig mee om wordt gegaan.

Het op geprotocolleerde wijze voor toediening gereed maken van medicatie per patiënt per dag, is arbeidsintensief en dient ongestoord en geconcentreerd uitgevoerd te worden. In de praktijkgids ‘High Risk medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia’ van het VMS veiligheidsprogramma wordt aangegeven dat het klaarmaken van parenteralia door apotheek- medewerkers de voorkeur geniet.

Doelstelling pilot: overhevelen van specialistische farmaceutische taken; aseptische bereidingen van parenteralia van verpleegkundige naar apothekersassistent.

Beschrijving van de gewenste situatie

Verhoging van medicatieveiligheid, kwaliteit en efficiëntie wordt bereikt doordat slechts een beperkt aantal zorgprofessionals op één plek, batch-gewijs meerdere bereidingen uitvoeren. (De)centrale VTGM door de apotheek betekent bovendien een taakverlichting voor verpleegkundigen zodat zij meer tijd hebben voor patiëntenzorg. Met de samenwerking tussen apothekersassistent en verpleegkundige wordt beoogd een scholingseffect te creëren. Geschoolde apothekersassistentes brengen in de praktijk de kennis over op verpleegkundige.

(De)centraal bereiden is dus een logische stap in het geheel van kwaliteitsdenken en medicatieveiligheid.

Pilot verpleegafdeling oost 4

November 2017 wordt een pilot gestart wordt op verpleegafdeling Oost 4 (interne en neurologie) om de werkwijze in de praktijk te toetsen.

1: inventariseren en voorbereiden VTGM proces Oost 4 (juli-okt 17).

2: implementatie VTGM proces (nov-dec 17)

3: evaluatie pilot (dec – jan 18)

Taken farmaciestudent (post bachelor)

  • inventariseren aantal en soort geneesmiddelen VTGM (per afdeling)
  • inventariseren benodigde tijd voor VTGM in huidige situatie t.o.v. de gewenste situatie
  • opstellen en aanpassen monografieën handboek parenteralia
  • opstellen standaard etiketten t.b.v. VTGM
  • updaten en opstellen procedures aseptische handelingen
  • eventueel andere voorkomende werkzaamheden

Ben jij een enthousiaste farmaciestudent (post-bachelor) en in de maanden juli, augustus en eventueel september beschikbaar voor vakantiewerk in de ziekenhuisapotheek van de OZG, neem dan even telefonisch contact op met Wobbe Hospes ( 0597- 644407) of Lucia van der Veen (0597- 454574).

Onze sponsoren