Openbaar Apotheker Groningen/Leek

Benu Apotheek Groningen is op zoek naar een collega die opgeleid wil worden tot Openbaar Apotheker Specialist. De plaats komt begin volgend jaar ter beschikking.

De op te leiden apotheker werkt drie dagen in Groningen en twee dagen in Benu Apotheek Leek.

In beide apotheken werken we actief mee met de zorginhoudelijke projecten die Benu en ook KNMP organiseren.

We hebben voldoende enthousiast en goed opgeleid personeel. We bieden ruimte aan oriënterende stages (VMBO en VWO) en aan apothekersassistenten in opleiding. Ook komen studenten van de RUG hier voor hun opleiding. 

De registratie apotheker zal actief betrokken worden in het gehele proces. Elke maandag vindt met de opleider een korte terugblik plaats op de afgelopen week en worden PW en komende weekagenda besproken.

We werken met een enthousiast team. De assistentes werken mee aan de uitvoering van de medicatie reviews en inhalatiecontroles.  We zijn een lerende organisatie. Klachten en fouten worden gebruikt ter verbetering van de klanttevredenheid en de kwaliteit van ons werk.

De kosten van de registratiefase worden vergoed.

Na de registratiefase zijn er diverse mogelijkheden om binnen Benu aan de slag te gaan.

Voor informatie kan contact opgenomen worden met Gieneke van der Werf, opleider en met Robert van der Schuyt.

Benu Apotheek Groningen   tel. 050-5730904  groningen@benuapotheek.nl   Gieneke

enu Apotheek Leek               tel. 0594-512043    leek@benuapotheek.nl    Robert

Onze sponsoren