Studie Actief Certificaat

Algemene_afbeelding.jpg


​Wat is het SAC?
Het SAC staat voor Studie Actief Certificaat. Dit certificaat is een officieel bewijsstuk ondertekend door de praeses van Pharmaciae Sacrum en de opleidingsdirecteur van de studie Farmacie, op dit moment prof. dr. M. Schmidt. Op het SAC staan de ervaringen die je naast je studie Farmacie hebt opgedaan. Dit kan variëren van het bezoeken van symposia tot aan zitting nemen in één van de vele commissies die Pharmaciae Sacrum, de K.N.P.S.V. of de faculteit telt. Het bestuur van Pharmaciae Sacrum en het opleidingsbestuur van Farmacie zijn van mening dat deze activiteiten een toevoeging zijn voor de verrijking van de kennis en levenservaring van de student Farmacie en zien dit graag geuit op een officieel bewijsstuk zodat dit toegevoegd kan worden aan het CV.

SAC aanvragen
Het SAC moet door de student zelf worden aangevraagd door een mail te sturen naar naar het bestuur van Pharmaciae Sacrum waarna uitreiking kan plaatsvinden. Voor het behalen van dit certificaat gelden een paar regels. Zo word je geacht minimaal twee jaar actief te zijn geweest binnen een bestuur of een commissie en dien je minimaal 25 punten behaald te hebben.

Per bestuur/commissie geldt er een andere puntenwaardering, die je hier terug kan vinden. Voor de verdere details over de criteria die gesteld worden voor het behalen van het SAC kun je hier klikken.

Onze sponsoren