Current Board

IMG_0768.jpg

Pharmaciae Sacrum wordt geleid door een dagelijks bestuur. Het bestuur bestaat uit vijf studenten uit verschillende jaren van de opleiding, die voor één jaar de taak op zich nemen om de vereniging te besturen. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden en is het gezicht van de vereniging. Dagelijks houdt het bestuur zich bezig met de coördinatie van de werkzaamheden van de commissies, de financiën van de vereniging, contacten met de opleiding en de sponsoren en de organisatie van studiegerelateerde excursies en activiteiten. Het is daarbij van groot belang om goed contact te hebben met de leden, wat wij dan ook hoog in het vaandel hebben staan.

Het bestuur zit elke (werk)dag op het P.S.-hok, waar ze hun werkzaamheden uitvoeren. Geregeld komen leden op het hok pauze houden, waar ze worden voorzien van een kop koffie of thee. Commissies hebben ook een ruimte tot hun beschikking waar ze gebruik kunnen maken van een computer, kunnen vergaderen en kunnen bellen. Het bestuur draagt ook zorg voor deze ruimte.

Voor het jaar 2020-2021 vormen wij het bestuur van Pharmaciae Sacrum en we hopen dat we dit jaar veel voor de vereniging kunnen betekenen. Bij vragen en/of voor een gezellig praatje is iedereen altijd welkom op het P.S.-hok!

The 139th board of G.F.S.V. "Pharmaciae Sacrum"

Lotte Hulskotte (2015) Praeses
Nina Nooteboom (2017) Ab-actis
Floris Hofman (2016) Quaestor
Lemke Slijkhuis (2016) Assessor I
Rob de Hond (2019) Assessor II